Umów się
na
spotkanie

Usługi prawne

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę zarówno zorganizowanym podmiotom prawnym (w tym m.in. spółkom prawa handlowego i przedsiębiorcom), jak i klientom indywidualnym.

 

Kancelaria wspiera przedsiębiorstwa w zakresie wszelkich aspektów ich działalności. Nasza kancelaria świadczy bieżącą pomoc prawną obejmującą kwestie organizacyjno-prawne, podatkowe jak i związane z pracownikami. Nasz zespół na życzenie klienta wesprze go przy audytach i badaniach due dilligence.

Kancelaria zapewnia Klientom zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i przed innymi organami orzekającymi.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie związane z doradztwem podatkowym. Obejmuje ono między innymi przeprowadzanie audytów podatkowych pod kątem badania prawidłowości określania oraz rozliczania zobowiązań podatkowych, a także wskazania i eliminowania działalności obarczonych wysokim ryzykiem podatkowym, występowanie do organów skarbowych z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych oraz opinii zabezpieczających, jak i reprezentację podatników w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, kontrolnych i karno-skarbowych. 

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie obejmujące wszelkie aspekty związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Przygotowujemy umowy i statuty spółek, regulaminy funkcjonowania ich organów. Wspieramy organy spółek (Zarządy, Rady Nadzorcze, Zgromadzenia Wspólników, Walne Zgromadzenia Spółek) w ich działalności statutowej poprzez przygotowywanie bieżących dokumentów związanych z ich działaniem (uchwały, protokoły, etc.), jak również przy dokonywaniu odpowiednich zgłoszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria wspiera wspólników i akcjonariuszy spółek w prowadzeniu obrad Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Spółek, w tym także poprzez przewodniczenie obradom (dotyczy to także spółek publicznych) i sporządzaniu protokołów. Przygotowujemy umowy inwestycyjne regulujące szczegółowe aspekty związane z zamiarem przystąpienia do spółki, a nieuregulowane w umowie spółki lub statucie spółki. Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy spółek w postępowaniach związanych z uczestnictwem w spółce.

Kancelaria prowadzi procesy związane z przekształceniami przedsiębiorców w spółki, przekształceniami i łączeniem spółek. Pomoc w tym zakresie obejmuje zarówno doradztwo prawne, jak i podatkowe. Nasza kancelaria przeprowadziła jedno z pierwszych przekształceń przedsiębiorcy w spółkę prawa handlowego po pojawieniu się takiej możliwości w przepisach prawa.

Kancelaria wspiera Klientów zarówno w trakcie przygotowywania projektów umów związanych z ich działalnością lub potrzebami, jak i podczas negocjacji treści umów w imieniu lub na rzecz Klientów z  pozostałymi stronami umów.

Kancelaria wspiera deweloperów w projektach deweloperskich począwszy od zakupu nieruchomości, poprzez pomoc w realizacji procesu budowlanego, przygotowaniu umów z generalnym wykonawcą/wykonawcami, do momentu zbycia lub wynajmu lokali (umowy przedwstępne zbycia nieruchomości, umowy deweloperskie, umowy zbycia nieruchomości).

Kancelaria wspiera Inwestorów  zarówno w projektach typu „greenfield”, począwszy od zakupu nieruchomości, poprzez pomoc w realizacji procesu budowlanego, aż do uruchomienia produkcji, jak i w projektach inwestycyjnych związanych z przejęciami lub inwestycjami w inne działające podmioty, w tym m.in. w zakresie badania due dilligence, jak i doradztwa prawno-podatkowego.

Kancelaria aktywnie wspiera zarówno zamawiających w organizacji przetargów publicznych, jak i ich uczestników tak na etapie samego postępowania, jak i postępowań odwoławczych (w tym także przed Krajową Izbą Odwoławczą).

Kancelaria wspiera podmioty gospodarcze, jak i indywidualne, we wszelkich sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń finansowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Kancelaria wspiera podmioty gospodarcze, jak i indywidualne, w sprawach dotyczących kierowanych do nich niesłusznych lub przedawnionych roszczeń finansowych zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Pomagamy spełnić naszym Klientom wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Zabezpieczamy najbliższych członków rodziny naszych Klientów przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczymy zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, stwierdzenie nabycia i dział spadku, zachowek, unieważnienie testamentu.

Planujemy i wspieramy procesy umożliwiające kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa rodzinne, w tym podmioty prowadzone na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), umożliwiając dalszy ich rozwój i należytą optymalizację ryzyka.

Wspieramy naszych Klientów, zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników (świadków oraz stron) - w razie konieczności ich uczestnictwa w postępowaniach karnych i karnych skarbowych.

Podejmowanie działań prawnych i prowadzenie postępowań sądowych, których przedmiotem jest m.in. nabycie nieruchomości przez zasiedzenie, obrona przed zasiedzeniem prawa własności lub służebności. Zastępujemy strony w sporach dotyczących umów przedwstępnych oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Dochodzimy należnych naszym Klientom odszkodowań i zadośćuczynień, w tym zwłaszcza z tytułu doznanych obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci bliskich im osób, a także dochodzimy zwrotu poniesionych kosztów (m.in. leczenia, utraconych zarobków, rehabilitacji i opieki) oraz świadczeń rentowych.

Świadczymy pomoc prawną w uzyskaniu zezwoleń dla cudzoziemców oraz pomoc w legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób posiadających kredyty w walutach obcych, w tym frankach szwajcarskich, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Doświadczenie w tym zakresie dotyczy kredytów indeksowanych i denominowanych, udzielanych w ubiegłych latach przez banki prowadzące działalność na terenie Polski. W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z Państwa sprawą, zachęcamy do zapoznania się z ofertą dedykowaną dla Państwa – Pomoc frankowiczom.

Na Stronie Kancelarii używamy plików cookies. Korzystając dalej ze Strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć przez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.